Esoterika temná a tajemná: Co to vlastně je?

Ezoterika je definována jakožto duchovní proud. Specifikována bývá jakožto myšlení, které je neobvyklé a srozumitelné nebo oblíbené pouze u malého počtu lidí, zejména těch se speciálními znalostmi.

Podle skeptiků se jedná současně o „vědomosti“ na iracionálním podkladu, které nemají logickou oporu ve vědeckých důkazech. Mnohdy proto bývá označení „ezoterický“ užito v pejorativním slova smyslu.

Někteří tak dokonce neváhají esoteriku ztotožňovat s okultními praktikami a hledět na ni s jistou obavou jako na nebezpečnou. Obec věřících se také zamýšlí nad tím, zda není odklonem od Boha a od původního poslání člověka.

 

Asi nejvýstižněji by se dal tento směr shrnout slovy, že pro někoho je esoterika tajemná, pro mnohé nezasvěcené však temná. Zajímá vás více? Podívejte se pod esoterickou „pokličku“ s námi.

Chcete se dozvědět něco o hvězdách, osudech lidí a znameních? Jak o činských znameních, tak normálního klasického zvěrokruhu? Určitě navštivte náš blog o těchto věcech, kromě jiného. Máme pro Vás připraven například článek o znamení střelce nebo o znamení štíra.