PR články

PR články, které zaujmou? Takové zajistí Press News Media!

Až někdy budete číst nějaký článek na internetu, možná budete číst PR článek. PR články jsou rozšířené na nejrůznějších internetových stránkách a mají za úkol dostat do povědomí široké veřejnosti určitý produkt či službu. Tyto PR články se tak stávají užitečným nástrojem, díky kterému se můžete dozvědět něco nového.

PR články se lze živit

PR články musí někdo psát. Pokud si myslíte, že jde o novináře, kteří sedí na pracovišti některého z našich deníků a PR články píší ve volné chvilce, jste na omylu. PR články můžete psát i vy, klidně doma, máte-li bohatou slovní zásobu, gramatika jazyka českého vám není cizí a toužíte sdělit světu informace o zadaných produktech zajímavou formou.

Kde hledat kvalitní PR články?

PR články mohou zvýraznit nejen produkt či službu, mohou dát vědět lidem o existenci firmy či nějakého internetového obchodu. Jste-li tedy vlastníkem obchodu či společnosti, která je v plenkách a potřebujete jít vstříc budoucnosti vašeho podnikání, můžete si nechat napsat PR článek i vy! Při hledání kvalitní agentury dbejte na to, zda nabízí možnost vložení PR článku na kvalitní a známý webový magazín či zpravodajský web. Jednou takovou agenturou je Press News Media. Nabízí kvalitně zpracované PR články a kromě toho i publikaci na známých webech. O tom, že je tato agentura ta správná a váš projekt jí můžete zadat naprosto bez starostí, se můžete přesvědčit v mnoha referencích, jenž jsou na webu publikované.

Kde se PR články objeví?

PR články, kteří napíší zkušení copywriteři pracující pro agenturu Press News Media, zpracují článek a poté je možné, že se objeví například na Svět-Ženy.cz. Je-li váš článek jiného zaměření, je možné, že se objeví kupříkladu na Aktualitycz.cz, Tiskové-zprávy.eu nebo na Metso.cz. Vždy se najde místo, kde bude článek viděn!

PR články pro Vás připravuje Press-News.cz

PR články

PUBLIC RELATIONS

Definice PR

„PR v praxi jsou umění a sociální věda analyzující trendy a jejich dopady a také poradenské služby managementu firem při provádění naplánovaných programů a aktivit, které poslouží jak zájmům organizace, tak zájmu veřejnosti.“     Mexická deklarace z roku 1978

Public Relations v praxi

S narůstající konkurencí musí podniky stále více a intenzivněji bojovat o své zákazníky a odlišit své produkty a služby od ostatních. Nejčastěji se tak děje pomocí reklamy, která se snaží změnit nákupní chování spotřebitele tak, aby se rozhodl právě pro určitou značku. V poslední době se však hovoří o tom, že dobu reklamy střídá doba, kdy užívanějším nástrojem k ovlivnění nákupního chování spotřebitele budou public relations. „Novou značku nemůžete uvést na trh pomocí reklamy, protože reklama není důvěryhodná. Můžete ji uvést pouze pomocí public relations, které vám umožní komunikovat vaše sdělení nepřímo pomocí třetí strany, především pomocí médií.“ popisují nové trendy v oblasti komunikace manželé Riesovi. 3 PR zde označují jako důvěryhodné na rozdíl od reklamy, jelikož veřejnost si stále více uvědomuje skutečnost, že reklama je zaplacená a stávají se vůči ní skeptičtí. U PR takový pocit nemají, důležitá pro ně je přítomnost třetí strany, pomocí které se dostává komunikované sdělení k veřejnosti. Každá marketingová kampaň na podporu nové značky by měla začít vytvářením publicity a až poté, co je dosaženo cílů v oblasti PR by se mělo přistoupit k reklamě, která se postará o udržení značky zavedené právě pomocí publicity.

PR články pro Vás připravuje Press-News.cz

PR články